SPORTCENTRUM SLUNETA

20.10.2008 10:20

Vážení sportovní přátelé, jménem SLUNETA s.r.o. si Vás s radostí dovolujeme informovat, že naše společnost v úterý 14. října 2008 odkoupila od TJ Chemička Ústí nad Labem sportovní halu na Klíši, Jateční 18. V tento den byl zároveň podán návrh na vklad do katastru nemovitostí. Při této příležitosti bychom rádi poděkovali za vstřícné jednání valné hromadě a výkonnému výboru TJ Chemička Ústí nad Labem, jmenovitě pak panu Miroslavu Lálovi, předsedovi TJ a panu Janu Thielovi, ekonomu TJ.

Od 16.10.2008 je oficiálním názvem této haly: SPORTCENTRUM SLUNETA