Fotbalová statistika

06.09.2009 07:55

    V rámci letní přípravy jsme se opět věnovali fotbálku a to dvakrát týdně od 7.dubna do 4.září. Celkem jsme absolvovali 40 tréninkových jednotek. Další 4 možné se nekonaly, z toho jednou pro účast na turnaji v Ghentu, jednou pro tenisové soustředění a dvakrát byl pro malou účast náhradním sportem tenis. Bylo odehráno 80 utkání (do deseti nebo pěti vítězných gólů), při poměru vítězství 56 : 24 pro mladé, přičemž i skóre vyznělo pro mladší (651 : 518). Nejčastější výsledek byl 10 : 9 (starší i mladší takto vyhráli 7x), druhým nejčastějším pak 10 : 6 (8x takto vyhráli mladí a 3x dříve narození).